Palvelumme

Janarandan palvelutuotteet on yksilön hyvinvoinnin näkökulmasta jaettu kahteen osaamisalaan: työnohjauspalveluihin ja terapeuttisiin palveluihin.

Työnohjaus on työntekijän oman työn, työtavan ja työntekijän itsensä tarkastelua ja tutkimista. Perustehtävän laadunhallinnan varmistamiseksi tarvitaan jatkuvaa toiminnan arviointia ja tutkimusta. Tämä tapahtuu työnohjauksen kautta, joka on syvältä luotaavaa persoonakohtaista työssä kehittymistä.

Janarandan terapeuttisia palveluita ohjaa vahva kognitiivinen osaaminen ja eettiset periaatteet sekä asiakkaan kohtaaminen aidosti ja hyväksyvästi. Jokainen asiakas saa olla omana itsenään tullessaan terapiaan.

Janarandan terapiatyö ei ole Kela-korvattavaa vaan perustuu asiakkaan omaehtoisuuteen. Tällöin lähetteellä ei voi tulla vastaanottoon. Se ei kuitenkaan poista mahdollisuutta tehdä yhteistyötä muiden mielenterveyspalveluiden kanssa.


Parisuhdeleirit ja erilaiset koulutuspäivät ovat toiminnallisia päiviä, joissa tunteita saa käyttää ja näyttää.

Yhteistyöverkostomme ja monipuolisten työvälineidemme avulla voimme vastata erilaisiin tarpeisiin. Järjestämistämme koulutuksista asiakkaamme saavat tulevaisuuteen suuntaavia ajatuksia hyvinvointiin ja jaksamiseen, niin töissä kuin henkilökohtaisessa elämässäkin.

Yrityksemme toimii koko Suomen alueella, toimistomme sijaitsee Ylivieskassa, joten pääpaino on luontevasti Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Asiakkaidemme motiiveja palveluidemme hankkimiseen
• parisuhteen haasteet
• elämänhallinnan haasteet
• työelämän kovenevat haasteet
• työhyvinvoinnin lisääminen henkilöstölle
• henkilökohtaisen hyvinvoinnin lisääminen

Toimintamme perustuu läsnäoloon ja luottamukseen, jota rakennetaan asiakkaan kanssa. Asiakastapahtumat ovat aina luottamuksellisia eikä asiakkaan tarvitse toimia tahtonsa vastaisesti. Meille on lupa tulla omana itsennä. Toimintamme on puolueetonta ja uskonnosta riippumatonta sekä hienotunteista. Työilmapiirimme on sinua arvostavaa ja hyväksyy sinut sellaisena kuin olet.Työmme laadunvarmistusta hoidetaan palautteen avulla, joka pyydetään kirjallisena ja nimettömänä asiakkailtamme.

Omaa osaamistamme pidämme yllä täydennyskoulutuksilla, yhteistyöverkostolla ja keskinäisellä yhteistyöllä. Voidaksemme pitää asiakkaiden hyvinvoinnista hyvää huolta, meidän tulee huolehtia myös omasta jaksamisesta ja siihen keinoinamme on muun muassa positiivinen ajattelu, oma työnohjauksemme, ajanhallinnan kartoittaminen, työn ja vapaa-ajan huomioiminen, mukavat harrastukset. Pieniä mutta huipputärkeitä asioita.

Jaa Facebookissa